نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جلوگیری از سندرم ترک به وسیله الکتروتراپی (سحر)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسینی شهرام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

تبعات ناشی از مواد مخدر دامنگیر بسیاری از خانواده های کشورمان میباشد و هر روز به نوعی شاهد مسایل گوناگونی در جامعه هستیم که مستقیم یا غیرمستقیم به مواد اعتیادآور بر میگردد. طرح سحر یا جلوگیری از بروز سندرم محرومیت از مواد مخدر در پی ارایه و حل این مشکل با استفاده از توان و امکانات داخل کشور به نحو مناسب میباشد.
مجریان این طرح که از اساتید و دانشجویان فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد با توجه به امکاناتی که در این رشته در جهت کنترل ترشی مواد شبه اوپیات طبیعی بدن وجود دارد و نیز آموزشهایی که بصورت تخصصی در کاربرد الکتروتراپی به عنوان یاد درمان موثر دیده اند اقدام به مطالعه و پژوهش درباره اعتیاد و عوامل موثر در آن نمودند که گزارش فعلی خلاصه این تلاشها میباشد. همانگونه که مشاهده خواهید کرد، این جزوه به جنبه های مختلف مسایلی که در یک معتاد به مواد مخدر به آنها باید توجه شود می پردازد و امیدواریم که توانسته باشیم هر چند ناقص گامی در جهت شناخت بهتر مشکلات معتادان برداشته باشیم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):