برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین پارامترهای اسپرموگرام و درصد باروری (Fertilization) و میزان حاملگی کلینیکی (Pregnancy rate) در روش تزریق اسپرم بداخل سیتوپلاسم تخمک (ICSI) در 92 بیمار موسسه ناباروری رویان در سال 1375-1374گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی جراحی زنان، نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1375

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق در بهبود درمان نازایی استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

بیشتر از یکدهه است که روش لقاح خارج از رحم (In vitro fertilization) یا IVF برای درمان زوجهای نازا با فاکتور مردانه بکار میرود. اما متاسفانه نتایج ناامید کننده ای دربرداشته است. شکست لقاحی بخصوص موقعی شایع است که بیماران دارای پارامترهای غیرطبیعی واضحی در مایع منی بوده و یا تعداد اسپرماتوزوا جهت تلقیح کافی نباشد.
مشاهدات فوق منجر به کاربرد میکرومالیپولاسیون گامت گردید. بازکردن لایه زوناپلوسیدا بطریق شیمیایی، مکانیکی، یا
Photoablation شانس وقوع لقاح را بالا برده است، چرا که در این روشها مانع ورود اسپرم بداخل تخمک برداشته میشود و ........ تلقیح یک اسپرم واحد بدرون سیتوپلاسم تخمک انسانی (با عبور از لایه زوناو (Ootema که منجر به ترکیب و تشکیل پرونکئوسها میشود، درهای امید را بروی زوجهای نازا با عامل مردانه که در آنها اسپرمها تحرک بسیار کم، فرمهای غیرطبیعی فراوان، فقدان اکروزمی و اختلاف دیگر اسپرم را دارند، گشوده است.
پس از بوجود آمدن چهارحاملگی با روش
Intracytoplasmic Sperm injection (ICSI) در سال 1992 (گزارش از (Palermoetal نشان داده شده که این روش نسبت به سایر روشها از جمله SUZI از موفقیت بالاتری برخوردار است. لذا از سال 1992 به بعد روش ICSI با بیشترین استقبال از سوی زوجهای نازا با فاکتور مردانه روبرو گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):