برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح پوششهای سرامیکی دمای بالا (بخش اول)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1373

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

پوششهای سرامیکی دمای بالا به دلیل اهمیت خاصی که در حوزه تکنولوژی مدرن پیدا کرده اند بسیار مورد توجه بوده و امروزه در دنیا، روشهای مختلفی در جهت اعمال این پوششها بر روی زمینه های متفاوت مورد ملاحظه قرار گرفته است. اسپری حرارتی بعلت دارا بودن ویژگیهای ممتاز در اعمال این پوششها، پیشرفت فزاینده ای را نشان میدهد.
در گزارش اول، بطور کلی با انواع روشهای پوشش دادن آشنا شده و منحصرا "در خصوص روشهای اسپری حرارتی توضیحاتی ارایه گردید. در بین روشهای مختلف اسپری حرارتی، پلاسما اسپری پوششهای سرامیکی بر روی زمینه های فلزی جهت کاربردهای متنوع، توجه خاصی را به خود معطوف داشته است.
در گزارشی که پیش رو دارد در بخش نخست، به جهت هر چه بیشتر ملموستر شدن پیچیدگیهای طرح ضروریات خاص این تکنولوژی با بیان تاکیدات مورد لزوم آورده شده که در همین راستا، در فصل آن بدلیل اهمیت آماده سازی سطح نمونه های فلزی، روشهای مختلف امکانپذیر بطور مبسوط تشریح شده و سپس در فصل دوم این بخش موارد کلی در ارتباط با فرآیند پلاسما اسپری اعم از عوامل موثر و کنترل کننده پروسه و همچنین مواد مورد استفاده جهت پوشش ارایه خواهد شد. عملیات نهایی بر روی پوشش اعمال شده که به علل خاصی انجام می پذیرد فصل سوم گزارش را تشکیل میدهد و خواص پوششهای سرامیکی اعم از فیزیکی و شیمیایی در فصل چهارم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و نهایتا در فصل پنجم، کاربردهای پوششهای سرامیکی تولید شده به روش پلاسما اسپری و همچنین بررسی کاربردی سیستمهای دمای بالا ارایه خواهد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):