برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ساختار و نقش نهادهای مختلف در هدایت و برنامه ریزی صنعتی کشورهای مختلف و تدوین پیشنهادات لازم برای پویاسازی ساختار و سازمان صنعتی کشور (جلد چهارم) (فاز دوم: شناخت فرآیند سیاستگذاری- برنامه ریزی - اجرا و نظارت و تجزیه و تحلیل ساختار برنامه ریزی صنعت کشور)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این گزارش آخرین مجله از فاز دوم طرح "بررسی ساختار و نقش نهادهای مختلف در هدایت و برنامه ریزی صنعتی کشورهای مختلف و تدوین پیشنهادات لازم برای پویاسازی ساختار و سازمان صنعتی کشور" می باشد که به بررسی فرآیند سیاستگذاری- برنامه ریزی- اجرا و نظارت و تجزیه و تحلیل ساختار برنامه ریزی صنعت کشور پرداخته است و در واقع جمع بندی مشخص نسبت به وضعیت موجود ساختار صنعت می باشد. انشاا... با مطالعات تطبیقی انجام گرفته در فاز 3 طرح و دستیابی به آخرین نقطه نظرات خبرگان صنعت کشور بتوانیم در مراحل بعدی به طراحی ساختار مناسب در جهت رفع موانع و مشکلات موجود نایل آییم. در اینجا لازم است که از همه برادران و پژوهشگران عزیز جهاد دانشگاهی که در این طرح ما را یاری نمودند آقایان سید اسماعیل هاشمی کوچکسرایی، محمدکیا، خوشبخت و بویژه حبیب اله رعنایی که در تدوین این گزارش نقش اصلی را بر عهده داشتند قدردانی و تشکر گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):