برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه بسته کامپیوتری طراحی بدنه شناورهای دریاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  پاییز 1366

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

لازمه ایجاد هر گونه تغییر و دگرگونی سازنده در هر زمینه ای در صنعت کشور، همکاری همه جانبه تمام اقشار جامعه است از همه مهمتر چهار قشر مدیران، محققان، مهندسان و کارگران هستند که در این مهم نقش اساسی بعهده دارند، مدیران هر صنعت میبایست در امر تحقیقات با برنامه ریزی های مناسب بسترهای تحقیقاتی مطلوب را به محققان پیشنهاد دهند و پشتیبانی های مادی و معنوی را در درازمدت از این قشر دریغ ننمایند و نتایج کار محققین را با توجه به امکاناتی که ایجاد می کنند، به مرحله صنعتی برسانند و در نتیجه در پرتو چنین ارتباط سازنده ای است که میتوان انتظار تحول و پیشرفت اساسی را در صنایع کشورمان از جمله صنعت کشتی سازی داشته باشیم.
اکنون گروه ریاضی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف مفتخر است که پس از حدود دو سال سعی و تلاش در زمینه کمک به امر تحقیقات صنعت کشتی سازی کشور، بسته کامپیوتری "طراحی بدنه شناورهای دریایی" را که با هماهنگی نزدیک برادران مشغول در حوزه شناورهای دریایی گروه سازه این جهاد تهیه شده است، ارایه دهد.
شرح عمل این پروژه طبق آنچه که در فهرست مطالب آمده است، ارایه میشود، این بسته کامپیوتری بزبان بیسیک و روی میکروکامپیوتر
NCR نوشته شده و شامل دو زیر سیستم اصلی است. زیر سیستم اول کلیه محاسبات مربوط به بدنه شناورهایی با فریمهای خطی و زیر سیستم دوم کلیه محاسبات مربوط به بدنه شناورهایی با فریمهای منحنی را انجام میدهند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):