برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مراحل رشدی برخی از گیاهان دارویی و معطرگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
عوده محمدعلی ساجد (مسئول طرح)
میراب زاده مجتبی (مسئول طرح)
قشلاقی نادر (همکار طرح)
میر داور (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

الف- پیشگفتار:
استفاده از گیاهان به منظور درمان بیماریها، با تاریخ زندگی بشر همزمان بوده است. یعنی از زمانی که انسان پس از ابتلای به یک بیماری به جستجوی وسیله ای برای بهبود در محیط خود می پرداخت، جز توسل به گیاهان راه دیگری پیش پای خود نمی یافت.
مردم دورانهای ماقبل، ضمن جستجوی وسیله ای برای درمان بیماریها و یا ضمن استفاده از گیاهان برای تغذیه و غیره، به انواعی از آنها برخورد می نمودند که مصرف آنها، ایجاد تسکین درد یا دفع کرم می نمود و یا خاصیت لینت و مسهلی ظاهر می کرد و این خود باعث می شد که در طی زمانی طولانی، بطور تصادفی گیاهانی با اثر مقوی، مقوی معده، مخدر، قی آور و غیره توسط مردم دورانهای قدیم کشف گردد و از آنها جهت درمان بیماریها، استفاده به عمل آید.
در حال حاضر بهره برداری و استفاده از گیاهان دارویی به نحوی که در ممالک مترقی معمول است، در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بطوری که غالب مردم، از گیاهان مفید و فراوانی که در ایران پراکندگی دارند، بی اطلاع اند و یا اصولا به خواص درمانی آنها واقف نیستند و چه بسا گیاهان خوراکی، در عین حالیکه اثرات درمانی دارند ولی به صورت مصرف می گردند که اثر مفید در بدن ظاهر نمی کنند.
در حال حاضر حتی برای بعضی مراکز علمی نیز اینگونه گیاهان از کشورهای خارج تقاضا می گردد. بدون آنکه توجه شود، در داخل ایران به سهولت می تواند بدانها دسترسی پیدا کرد، زیرا عدم اطلاع از وجود آنها در ایران و یا عدم شناسایی دقیق این گیاهان است که هنوز هم بزرگترین مانع برای استفاده از آنها به حساب می آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):