برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی استخراج برم از منابع داخلیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: پژوهشی صنایع شیمیایی معدنی

پژوهشگران: 
شهیدیان زهرا (مسئول طرح)
محمدحسینی ناهید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

تعریف پروژه تکمیلی با عنوان «استخراج برم از تلخاب واحد کلرآلکالی بندر امام».


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

-1-1 مقدمه ای بر تولید برم در جهان
از
451 هزار متر مکعب برم تولیدی در سال 1996، %50 را ایالات متحده و %30 را اسرائیل تولید کرده است. در سال 1997 میلادی میزان تولید برم در جهان بیش از 665 هزار تن تولید شده است که بخش عمده آن به سه شرکت Great Lakes Chemical, Albemarlc در ایالات متحده و Dead Sea Bromine در اسرائیل تعلق داشت. چین، سومین کشور تولید کننده برم فقط 30 هزار مترمکعب و با %70 تولید کل برم جهان را تولید کرده است و انگلستان 28 هزار مترمکعب یعنی %6 تولید کل جهان را داشته است. ذخایر تخمینی برم در جهان در جدول (1-1) آورده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):