برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه شامپو سدرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

از دیرباز پودر سدر بعنوان یک ماده شوینده برای شستشوی موی بکار میرفته و نه تنها برای استفاده کنندگان ضرری نداشته بلکه امروزه خواص پودر سدر در تقویت موی سر و جلوگیری از ریزش آن کاملا شناخته شده و همچنین در مداوای شوره سر، موخوره و کچلی بکار میرود.
بدین منظور و بعلت رسیدن به خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز، زمینه برای تهیه شامپوی مایع از پودر سدر مهیا شد، زیرا در مناطق جنوبی ایران درخت کنار بوفور یافت میشود و اینکه بیشتر مصرف کنندگان استفاده از شامپوهای مایع را بیشتر ترجیح میدهند تا شامپوهای خمیری.
بنا بر این بدنبال کارهای انجام شده روی سدر، مستقیما ساپونین را از پودر سدر و استخراج عصاره آن برای تهیه شامپوی مایع استفاده کردیم. در اینجا گزارش کامل کارهای انجام شده ارایه میشود که شامل دو قسمت است: قسمت اول- تهیه عصاره و قسمت دوم- تهیه شامپو از عصاره بدست آمده که هر یک بتفضیل توضیح داده خواهد شد.
امید است که با انجام این کار در بدست آوردن اهداف واقعی طرح موفق باشیم و جا دارد که از همه کسانیکه صمیمانه ما در اجرای این طرح یاری کرده اند تشکر نماییم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):