برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات توسعه صنعتی استان یزدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مهر 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

افزایش جمعیت، روند صعودی و بی رویه مصرف انرژی، محدودیت ذخایر نفتی، افزایش هزینه های اکتشاف و بهره برداری و جایگزینی نسبی دیگر منابع تامین کننده از یکسو و حاکمیت دانش و فن بر دنیای پیشرفته و جلوگیری از افزایش فاصله عقب ماندگی از سوی دیگر این واقعیت را به ما گوشزد می کنند که برای بقا یافتن جایگاه واقعی خود در جهان در حال تغییر، باید با برنامه ریز طرحی نو دراندازیم.
نگاهی هر چند اجمالی به چگونگی رشد و توسعه کشورهای پیشرفته امروزی، نشان از اهمیت صنعت در این فرآیند دارد. نیروی رشد اقتصادی و اجتماعی به شکل کامل از توسعه صنعت و فن آوری منتج میشود. صنعت میتواند عنصری مطمئن را برای توسعه پایدار منطبق با معیارهای اجتماعی فراهم کند.
افزایش سهم صنعت در اقتصاد کشور و قراردادن آن در جایگاه واقعی خود مستلزم تصحیح و حذف سیاستهای تضعیف کننده بخش صنعت، آماده کردن زیر بناها، تقویت، توسعه، نوسازی و ایجاد نهادهای پشتیبانی کننده بخش صنعت، تبعیت از راهبرد مبتنی بر تولید و صادرات محصولات صنعتی و عنایت به دیگر عوامل موثر بر توسعه صنعت است.
افزایش سرمایه گذاری موجب افزایش ظرفیتهای تولیدی، بهبود و بهسازی ماشین آلات و کارافزارها و ارتقا سطح فن آوری و کیفیت محصول میشود. بدون سرمایه گذاری صنعتی نگهداشت سطح ظرفیت ها امکان پذیر نیست و فرسودگی ماشین آلات و کارافزارها موجب افت شدید تولید و کیفیت محصولات و فروپاشی صنعت خواهد شد. در این جهت بایستی اولا با تصحیح سیاستها و برقراری انضباط پولی و مالی افزایش سطح پس انداز را امکانپذیر ساخت، ثانیا استفاده از منابع مالی و سرمایه گذاری و مشارکت خارجی را در دستور کار قرار داد. زیرا نرخ رشدی که میتواند صنعت را در موقعیت ممتاز قرار دهد، مستلزم آن افزایش سطح سرمایه گذاری است که به استناد تجربه چند سال گذشته، منابع داخلی به تنهایی پاسخگوی آن نیست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):