برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح فاز مطالعاتی: بررسی اثر امواج ماورا صوت روی سرعت هدایت عصبیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
فخاری زهرا (مسئول طرح)
صنوبری مریم (همکار طرح)
ناصری نسرین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح پژوهشی در گروه پژوهشی فیزیوتراپی استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

اولتراسون بعنوان یکی از متداولترین وسایل درمانی فیزیکی اساسا برای تحریک، ترمیم ضایعات بافت نرم و تسکین درد بیش از چهل سال است که در اختیار فیزیوتراپیست ها قرار گرفته است. ضایعات مختلفی که بوسیله اولتراسون (U.S.) درمان می شوند شامل ضایعات لیگامانها: کپسول مفصلی تاندونها و عضلات، التهاب غلاف تاندون، tension و حساسیت بافت اسکار، زخم فشاری و وریدی، التهاب فاسیا، نورومای آمپوتاسیون و سفتی و دردناکی بافت می باشد.
در آمارهایی که توسط اطلاعات و نشریات جدید بازرسان ملی وزارت بهداشت و سلامتی کانادا در سال
1980 جمع آوری شده، اولتراسون یک عامل درمانی خوب و مناسب شناخته شده که در سال 1977 نزدیک به چهار میلیون مورد درمانی U.S. در کانادا وجود داشته است. در صورتیکه در مقابل فقط 1200000 مورد تشخیصی U.S. موجود بوده است.
در انگلستان و ایرلند: در تمام بیمارستانها فیزیوتراپیست ها تماما از
U.S. همراه با تمرینات ورزش استفاده می کنند. مورد استعمال گسترده U.S. بعنوان یک وسیله درمانی اساسا در نتیجه اثرات خوب و امنیت زیاد آن در کاربرد درست آن می باشد. با توجه به آنچه که تاکنون شناخته شده است، اگر U.S. بطریق صحیح بکار رود اثرات مطلوب بدون عوارض جانبی و خطرات احتمالی در بر خواهد داشت. لیکن بر درمانگر است که تئوریها و نظریات جدید را بطور کامل دنبال کند، و خود نیز در تجربیات کلینیکی، نتایج درمانی را کنترل و بررسی کرده تا بهترین تاثیرات درمانی مطلوب بدست آید.
علی رغم کاربرد رایج کلینیکی و بررسی های وسیع روی
U.S. و روشن شدن بسیاری از اثرات U.S. روی بافتهای بدن، هنوز بسیاری از اثرات فیزیولوژیکی این وسیله درمانی کاملا مشخص شده است.
این مساله بخصوص در مورد تعیین اثرات اولتراسون روی سرعت هدایت عصبی بیشتر خود را نشان می دهد.
پژوهش و کسب اطلاعات در این مورد، موجب درک بهتر از پایه و اساس کاربرد
U.S. و در نتیجه گسترش روزافزون کاربرد صحیح U.S. در درمان بیماریها می گردد.
گزارشهایی در مورد اثرات شدتهای مختلف
U.S. روی سرعت هدایت عصبی (N.C.V.) و افزایش و یا کاهش آن در برابر این اثر وجود دارد.
طرح کلی در این مورد ارایه شده است که کاربرد
U.S. روی ناحیه وسیع سبب کاهش سرعت انتقال عصبی (N.C.V.) می گردد و بروی ناحیه کوچک، N.C.V افزایش می دهد.
در مورد اثرات اولتراسون روی سرعت هدایت عصبی حسی توافق کمتری وجود دارد لذا بررسی اثرات شدتهای مختلف اولتراسون بر روی
N.C.V حسی با توجه به مطالب فوق لازم به نظر می رسد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):