برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تئوری، طراحی و محاسبات مقاومتهای مجموعه فشار قوی 140 کیلوولتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

تهیه و تنظیم: جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت شاخه مهندسی برق - حوزه قدرت اردیبهشت 69 در طبیعت هرگاه انرژی پتانسیل به جریان می افتد، با یک تلفات همراه است. رابطه بین انرژی ذخیره و جنبشی ممکن است خطی یا غیرخطی باشد که به هر حال این رابطه با واژه "مقاومت" مترادف است. در الکتریسیته پایه ممکن است رابطه بین پتانسیل و جریان الکتریکی خطی بیان شود، اما چنانچه بعدا خواهیم دید، در تکنولوژی فشار قوی این وابستگی کاملا غیرخطی خواهد بود، به خصوص در جاییکه اختلاف پتانسیل شدید بین قطب فشار قوی و پتانسیل صفر دیواره ها و زمین سبب ایجاد خازنهای پراکنده میشوند. همچنین اثرات فرکانس، دما، فشار و ... علاوه بر جنس هادی بر این مقوله اضافه می شود.
اثر اندوکتانس خودی در اثر طول و قطر هادی را نیز بایستی به مولفه مقاومت افزود. بهرحال در عمل ما می توانیم از این مقاومت به نفع خودمان سود بجوییم که یکی از کاربردهای آن در آزمایشگاه فشار قوی می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):