برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل مراجعه بیماران به آزمایشگاههای تشخیص طبی جهاد دانشگاهی مشهد (با تاکید بر ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی آنان)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
آمنا محمدحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

تشکیل هر موسسه خدماتی مبتنی بر یک یا چند نیاز اساسی بشر است و دوام و استمرار موسسه ارتباط تنگاتنگی با کم و کیف رفع نیاز افرادی دارد که به آن موسسه مراجعه می کنند.
در این میان موسسات خدماتی جهاد دانشگاهی به دلیل ماهیت وجودی جهاد- که نهادی جوشیده و برآمده از متن انقلاب است - علاوه بر کارکردهای آشکاری که همانند سایر موسسات مشابه خود دارد، دارای اهداف و کارکردهای ضمنی دیگری نیز می باشند که آنان را از سایر موسسات مشابه در جامعه، متمایز می نماید.
تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی جهاد دانشگاهی مشهد نیز در راستای خدمت به اقشار محروم و مستضعف جامعه انجام شده است و سالهاست که این آزمایشگاهها توانسته اند با ارایه خدمات مطلوب و بدور از انگیزه های اقتصادی صرف، جای خویش را در میان توده مردم باز نموده و انبوه مراجعان را بسوی خود جذب نمایند.
اما، همانگونه که بیان گردید، این موسسات از سویی، همانند موسسات مشابه، سازمانی اقتصادی محسوب می شوند که می بایست با بهترین کیفیت، و مناسبترین قیمت، خدمات تشخیص طبی ارایه نمایند و بهرحال رضایت طیف های گوناگون ارباب رجوع را در جمیع جهات تامین نمایند.
لذا شناخت نقاط قوت و ضعف این آزمایشگاهها در رابطه با کارکردهای آشکار و پنهان آن، یکی از مسایل اساسی مدیریت موسسه است و وجود موسسات رقیب در سطح شهر باعث می شود تا شناخت نقاط قوت و ضعف، علل و انگیزه های مراجعه بیماران به این موسسات، و بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی آنان، اهمیتی ویژه یابد.
این پژوهش که در قالب نظرسنجی انجام می گیرد، در پی آنست تا این شناخت پایه ای را مهیا نموده و زمینه ای فراهم آورد تا مسوولان آزمایشگاهها در جهت رفع مسایل و مشکلات آزمایشگاه و ارتقا وجهه موسسه نزد بیماران و پزشکان و بعلاوه افزایش راندمان آن، با شناخت و اطمینان بیشتری عمل نمایند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):