برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تغذیه ای بهداشتی ساکنین منطقه بشاگرد از استان هرمزگانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
رحمانی خدیجه (مسئول طرح)
ابراهیمی حبیبی محسن (همکار طرح)
رحمتی زاده مرتضی (همکار طرح)
دربندی محمد سادات (همکار طرح)
معاشری مجید (همکار طرح)
ضایع سپیده (همکار طرح)
حیدری هما (همکار طرح)
ذاکری معصومه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

با توجه به نقش بهداشت و تغذیه در تامین سلامت جسمی و روانی افراد به منظور دستیابی به اهداف والای انسانی در جهت سیر الی ا... لزوم بررسی همه جانبه عوامل و فاکتورهای موثر در این زمینه را ایجاب می نماید. با یک دید کلی به مساله غذا و تغذیه در جهان در می یابیم که در دورانهای مختلف تحت تاثیر بنیانهای جامعه یعنی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی این مساله دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده بطوری که امروزه یکی از بحرانهای دنیا مساله غذاست از طرفی با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و در آستانه قرن بیست و یکم که بشر به تکنیکهای فوق مدرن دست می یابد و نیز با تلاش های سازمانها و جوامع بین المللی می بینیم که این مشکل (معضل گرسنگی و سوء تغذیه) نه تنها حل نشده بلکه بزرگتر شده که یکی از مهمترین علل آن عدم توازن و توزیع عادلانه ثروت در دنیاست که %75 ثروت دنیا در اختیار یکسوم مردم جهان است. وظیفه محققین و پژوهشگران شناخت مسایل و مشکلات موجود در جامعه و چاره اندیشی به منظور حل آنهاست تا بدین وسیله بتوان شکاف موجود بین اقشار مختلف را از بین برد. در زمینه تعادل و عدم تعادل تغذیه ای و کفایت و کاستیهای آن که در جوامع مختلف وجود دارد محققین به تحقیق پرداخته و فرضیه هایی را اثبات نموده اند از آن جمله نظریه تاثیر برنامه های تغذیه ای در بهبود سلامت جامعه است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):