برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ساختار و نقش نهادهای مختلف در هدایت و برنامه ریزی صنعتی کشورهای مختلف و تدوین پیشنهادات لازم برای پویاسازی ساختار و سازمان صنعتی کشور (جلد سوم) (فاز دوم: بررسی و شناخت تشکل های تخصصی مشاوره ای و مطالعاتی مرتبط با صنعت در ایران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این مجموعه، گزارش فاز دوم طرح "بررسی ساختار و نقش نهادهای مختلف در هدایت و برنامه ریزی صنعتی کشورهای مختلف و تدوین پیشنهادات لازم برای پویاسازی ساختار و سازمان صنعتی کشور" می باشد که به بررسی و شناخت تشکل های تخصص مشاوره ای و مطالعاتی مرتبط با بخش صنعت کشور پرداخته و ضمن تعریف و ضرورت و اهمیت آنها به شناسایی این تشکل ها در قبل بعد از انقلاب اسلامی مبادرت شده است و جایگاه قانونی و نقش آنها در برنامه ریزی بخش صنعت تبیین گردیده است.
اطلاعات موجود در این تحقیق از لابلای اسناد و مدارک موجود در وزارتخانه ها و سازمانها و مراکز مختلف علمی و پژوهشی بدست آمده است و در مواردی از طریق مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان بخش صنعت ابعاد موضوع تبیین شده است.
متاسفانه بدلیل پایین بودن فرهنگ تحقیق و پژوهش در کشور، پژوهشگران جهت دستیابی به این اطلاعات با مشکلات زیادی روبرو بوده اند که در اینجا لازم است از کارشناسان ارشد طرح آقایان حبیب اله رعنایی، مجید نورمحمدی و محمدکیا و بویژه برادر سید اسماعیل هاشمی کوچکسرایی که در جمع آوری و تدوین این گزارش نقش اصلی را بعهده داشتند تقدیر و تشکر بعمل آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):