برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره گونه های گیاهی موجود در خانواده های Solanaceae و Leguminosae موجود در ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکوگنوزی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- شروع به کار یک مورد طرح تحقیقاتی جدید بر روی 2 گونه ای که از خانواده Leguminosae بیشترین اثر سمیت سلولی را داشتند بر روی رده های سلولی سرطان انسانی
- ارائه یک مقاله علمی پژوهشی ارائه دو پوستر در همایش گیاهان دارویی
- ارائه گزارش پایانی طرح به کارفرم


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

یکی از کاربردهای مهم گیاهان دارویی، استفاده آنها به عنوان عوامل سیتوتوکسیک یا عوامل ضدنئوپلاسم در درمان انواع بدخیمیها و سرطانها میباشد. در این پروژه بر اساس مطالعات کتابخانه ای، گونه های گیاهی که احتمال می رفت دارای اثرات سیتوتوکسیک (سمیت سلولی) باشند، از خانواده های گیاهی Leguminosae و Solanaceae انتخاب و پس از جمع آوری گیاهان در ماههای اردیبهشت و خرداد 1383 و 1384 از مناطق مختلف ایران، شناسایی و تایید نام علمی آنها صورت پذیرفت.
در مراحل بعدی از گیاهان جمع
آوری شده، عصاره گیری به عمل آمد. سپس بر روی عصاره های تهیه شده، تست تعیین LC50 با استفاده از لارو آرتمیا سالینا (Artemia salina) که یکی از آزمونهای غربالی برای جداسازی ترکیبات فعال گیاهی است، صورت پذیرفت. به کمک این تست، گیاهانی که دارای خاصیت سمیت سلولی بالایی (LC50<30mg/ml) بودند شناسایی و LC50 فراکسیون کلروفرمی آنها نیز تعیین گردید.
از مجموع 31 نمونه گیاهی مورد بررسی، پنج گیاه
Datura innoxia (داتوره تماشایی)، Datura stramonium (تاتوره)،Caesalpinia bonduc (دزدگیر)، Taverniera spartea (اسپرس درختی نقره ای) و Tephrosia persica (نیلکی) دارای اثر سیتوتوکسیسته بالایی بوده و می توانند به عنوان منابعی برای تهیه ترکیبات ضدسرطان جدید درنظر گرفته شوند. البته انجام آزمونهای پیشرفته تر بررسی اثر سیتوتوکسیک بر روی آنها ضروری می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Cytotoxicity screening of some Iranian Solanaceae and LeguminosaeAbstract:

One of the important effects of medicinal plants is cytotoxic effect using to treat different tumors and neoplasms. In this study some of Solanaceae and Leguminosae Iranian medicinal plants were collected in May-June 2004 and June 2005 from different regions of Iran. The plants were identified by Institute of Medicinal Plants (IMP), Karaj. The voucher specimens have been deposited at the Herbarium of Institute of Medicinal Plants (IMPH).
Brine shrimp lethality bioassay was carried out to investigate the cytotoxicity of methanol extracts of plants. Extracts giving LC50 values lower than 30
?g/ml were considered to be cytotoxic. Chloroform fractions of methanol extract of cytotoxic plants were also subjected to brine shrimp lethality bioassay.
Five species of the studied plants,
Datura innoxia, Datura stramonium, Caesalpinia bonduc, Taverniera spartea, Tephrosia persica were found to have potent cytotoxic effect and they could be potential sources for novel anticancer compounds. This study provides useful data for the elaborated cytotoxic bioassays.Keyword(s):