برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی، اثربخشی و آسیب شناسی برنامه برگزاری مناسبتهای سال اعم از ملی، محلی، دینی، و انقلابیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
قاسم نژاد حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سپاه کربلای استان مازندران

خروجی طرح: 

ارائه پیشنهاداتی به سپاه کربلای استان جهت برنامه ریزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق نیازسنجی برنامه ها در مناسبت های ملی، محلی، دینی و انقلابی استان مازندران، آسیب شناسی برنامه ها در مناسبت های ملی، محلی، دینی و انقلابی استان مازندران بوده است.
در این تحقیق روش پژوهش پیمایش بوده است که برای انجام آن از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش را 300 نفر از جوانان استان مازندران تشکیل می داده اند.
نتایج بررسی نشان داده است که اکثر پاسخگویان شرکت در مراسم ملی و مذهبی را در زندگیشان ضروری ندانسته و علاقه ای به شرکت در این مراسم ندارند. از دیدگاه اکثر پاسخگویان مراسم ملی، مذهبی و انقلابی در سطح استان در گذشته باشکوه تر برگزار می شد و هر سال کمرنگ تر می شود. علت عدم شرکت 70 درصد پاسخگویان در این برنامه ها عدم اطلاع از برنامه ها، تکراری بودن برنامه ها، مشکلات اقتصادی، عدم اطلاع رسانی دقیق رسانه ها بوده است.
در نهایت پیشنهاداتی برای برگزاری بهتر برنامه های ملی، مذهبی، انقلابی و محلی استان ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):