برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت جوانان استان مازندرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تقوی سیده زینت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1387

کارفرما: سازمان ملی جوانان

خروجی طرح: 

ـ ارائه دستورالعمل جهت بهینه سازی گذران اوقات فراغت به سازمان ملی جوانان و استانداری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: بررسی نحوه گذران اوقات فراغت جوانان استان مازندران.
بررسی تمایلات و گرایشهای جوانان استان در حوزه گذران اوقات فراغت.
بررسی کمبودها و نیازهای استان در حوزه اوقات فراغت.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: جهت گردآوری اطلاعات، دراین پژوهش از روش پیمایشی استفاده گردیده است حجم نمونه دراین پژوهش شامل 2200 نفر است که برای تعیین آن از فرمول کوکران استفاده شده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. بدین صورت که بر اساس مطالعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی که شهرها و شهرستانهای استان در آن بر اساس متغیرهای کلیدی مانند جمعیت، سطح توسعه اقتصادی - اجتماعی و مشابهت ارزشی خوشه بندی شده بود شهرهای ساری، آمل، رامسر، بهشهر، چالوس، زیرآب، قائمشهر و نور و چند روستای تابع آن برای مطالعه میدانی تحقیق درنظر گرفته شد. در نهایت نیز برای نمونه گیری از میان روستاها و شهرهای انتخاب شده از نمونه گیری سهمیه ای (با توجه به جمعیت آن) استفاده شد.
نتایج طرح
: 8.20 درصد از پاسخگویان علاقمندند در زمان فراغتشان به مطالعه بپردازند. 2.5 درصد از پاسخگویان ترجیح می دهند در زمان فراغتشان به تماشای فیلم بپردازند. 12 درصد از پاسخگویان به گوش دادن موسیقی در زمان فراغتشان علافه دارند 17 درصد از پاسخگویان ورزش را ترجیح می دهند. 1.2 درصد به کار با رایانه علافه دارند. 26.4 درصد از جوانان مازندرانی مایلند در زمان فراغتشان به مسافرت بروند. 2.9 درصد از پاسخگویان علاقمند به سپری کردن اوقات فراغتشان در خیابانها و پاساژها هستند 5.2 درصد دوست دارند در زمان فراغتشان تنها باشند و فکر کنند 7.3 درصد از پاسخگویان پرداختن به فعالیتهای هنری را ترجیح می دهند 4 درصد مایلند اوقات فراغتشان را با دوستان جنس مخالف خود سپری کنند 0.4 درصد نیز تمایل به فعالیتهای دیگری از جمله فعالیتهای نامشروع، استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی را ذکر کردند 21.8 درصد از پاسخگویان برای گذران اوقات فراغت به کتابخانه عمومی، 13.7 درصد به سینما، 12.8 درصد به کافی نت، 16.5 درصد به باشگاه و 0.3 درصد به موزه دسترسی دارند. 36.2 درصد از پاسخگویان نیز به هیچکدام از مراکز فوق دسترسی ندارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):