برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت شهروندان مازندرانی از عملکرد مسوولین در حل بحران گاز استانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تقوی سیده زینت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتایج به کارگروه حوادث غیر مترقبه و مسوولین استانی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: بررسی گستره مشکل کم فشاری و قطع گاز و بررسی دلایل آن.
بررسی استفاده و دسترسی به وسایل گرمازا و پخت غذا.
بررسی مشکل تامین نان در زمان قطعی گاز.
بررسی رضایت از عملکرد شرکت گاز، فرمانداری، هلال احمر و استانداری در حل بحران گاز.
بررسی میزان اعتماد به مسوولین.
بررسی تاثیرات سفر ریاست محترم جمهوری.
مقایسه رضایت شهروندان ساری و قائمشهر از عملکرد مسوولین.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 500 نفر از ساکنین شهرهای ساری و قائمشهر که کانون بحران قطعی گاز استان بوده اجرا شده است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری سهمیه ای بوده است. بدین صورت که شهرهای ساری و قائمشهر هر کدام به 5 منطقه تقسیم بندی شدند. در ساری در هر منطقه 3 بلوک و در هر بلوک 20 خانوار به صورت سهمیه ای با رعایت فاصله نمونه گیری به سوالات پاسخ دادند. در قائمشهر نیز در هر منطقه 2 بلوک و هر بلوک 20 خانوار (در هر خانوار یک نفر) به سوالات پاسخ دادند. معیار انتخاب خانوارهای مورد نظر نیز جمعیت هر بلوک و فاصله نمونه گیری بین منازل بوده است.
نتایج طرح
: به طور کلی میزان رضایت مردم از عملکرد مسوولین استانی در حل مشکل قطعی گاز در حد بسیار پایین است. میزان رضایت شهروندان از عملکرد ریاست جمهوری نسبت به مسوولین استانی نسبتا بالاست. اکثر پاسخگویان معتقدند مدیریت استان توانایی مدیریت بحران ها را ندارد و اعتماد مردم به اظهار نظر مسوولین استانی در حد بسیار پایینی است به نحوی که اکثر قریب به اتفاق پاسخگویان معتقدند گفته های مسوولین درباره مشکل گاز با واقعیت انطباق ندارد. پاسخگویان معتقدند سفر ریاست جمهوری به استان تاثیر زیادی در رفع مشکل گاز داشته است. به نظر می رسد سفر ریاست جمهوری تاثیر زیادی در دلگرم کردن مردم و افزایش اعتماد آنها به مسوولین و افزایش قدرت تحمل و آرامش بخشی آنها داشته است. 80.8 درصد از پاسخگویان عنوان کردند در صورت به وجود آمدن بحران های دیگر مدیریت بحران نمی تواند آن را به راحتی مدیریت کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):