برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح استخراج منتول از نعناع (مرحله مطالعاتی)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ولی عیدی مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

گیاهان همیشه و همه جا همراه آدمی بوده اند و از بدو پیدایش او همواره همه چیزش را تامین می کرده اند. گیاهان غذا، لباس، مسکن وسیله شکار و خلاصه بسیاری از چیزها را برای بشر مهیا نموده اند. انسان همیشه از دیدن گلها سرسبزی باغها به وجود میآمده و از بوی دل انگیز آنها غرق در سرور می گشته است. تاریخ زندگی بشر همواره شاهد همراهی انسان با گیاه و وابستگی او به این موهبت الهی است. گیاهان با زیبایی و مزه و عطر خود وسوسه در درون قلب آدمی ایجاد می کردند چنانکه بنا به روایات مذهبی علت هبوط آدم به زمین از بهشت چیزی نبود مگر خوردن میوه ممنوعه در داستانها بسیار داریم که امثال اسکندرها به دنبال درختی بوده اند که میوه اش حیات جاودانی را برای او تضمین می نمود:
با تمام پیشرفتهای بشریت در تمامی عرصه ها، هنوز هم گیاهان اهمیت خود را حفظ کرده اند و کشوری از نظر قدرت سیاسی مهم، بنظر میرسد دارای کشاورزی توسعه یافته ای باشد. گیاهان معطر علاوه بر اینکه در گذشته بعنوان خوشبو کننده های مختلف بکار برده میشده اند. انسان امروزه بدنبال یافتن ترکیبات موثره آنان و چگونگی تاثیر بر اعضای بدن است و بهمین خاطر این گیاهان بیش از پیش اهمیت یافته و جنبه صنعتی نیز بخود گرفته اند.
نعناع از جمله گیاهانی است که هم بصورت خام و تازه و هم بصورت خشک شده مصرف میشود. گیاهی است بسیار معطر که عطر آن ناشی از ترکیبی است بنام منتول اثرات دارویی این گیاه نیز ناشی از همین ترکیب می باشد. بنابراین بخش جهاد دانشگاهی، دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز درصدد برآمد تا با استخراج منتول از اسانس نعناع، مقداری از بار مسوولیت خود را در برابر ملت خویش به منزل برساند. امید است که مفید فایده واقع گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):