برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

«مطالعه و بررسی مواد کندکننده اثر شعله بر روی» الیافهای نساجیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تابستان 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

اغلب الیافهای نساجی و محصولات آنها موادی قابل اشتعال هستند. بنابراین لازم است در مدتیکه از منسوجات بافته شده از آنها استفاده میشود در مقابل شعله محافظت شوند. تاکنون کوششهای زیادی برای ضدشعله ساختن مواد نساجی بعمل آمده، و در سالهای قبل پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه بدست آمده است. تکمیل ضدآتش قابل استفاده در انواع لباسهای مقاوم در برابر آتش از جمله لباسهای مخصوص افراد آتش نشانی، روپوشهای آزمایشگاهی، موکت، قالی، پرده های سالنهای نمایش پارچه صندلی هواپیما لباسهای بچه و پوششهای خواب و غیره میباشد. اینگونه کالاهای نساجی در کشورهای خارج قبل از اینکه برای مصرف وارد بازار شوند، دولت و سایر موسسات مربوطه آزمایشهای کنترل کیفیت از نظر میزان مقاوم بودن در برابر شعله را بر روی آنها انجام میدهد.
مواد کند کننده اثر شعله بر روی الیاف، مواد و یا مخلوطی از مواد میباشند که به پارچه و یا الیاف اضافه شده یا با آنها ترکیب میشوند تا آنها را در مقابل شعله مقاوم نمایند. یک پارچه تکمیل شده با مواد کند کننده اگرچه ممکن است در اثر شعله تا آخر بسوزد ولی از انتشار و انتقال و گسترش شعله به نواحی اطراف جلوگیری میکند.
این مواد بطور کلی میتوانند با تجزیه و متلاشی شدن بصورت حجم بزرگی از گازهایی که مانع سوختن میشوند درآیند و یا به شکل قشر نفوذناپذیری درآمده و از رسیدن اکسیژن به محل شعله ممانعت کنند و به این ترتیب از سوختن الیاف و پارچه جلوگیری نمایند. همچنین بعضی از این مواد حرارت محیط را سریعا به اطراف منتقل نموده و از رسیدن درجه حرارت الیاف به درجه اشتعال جلوگیری منیمایند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):