برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه گلیسرول مونو استئارات GMSگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

زیباترین شروع تمسک به کلام گوهربار رسول اکرم (ص) است که فرمود: حکمت و علم گمشده مسلمان است و هر جا آن را بیابد بر می دارد و اهمیت نمی دهد که گمشده خود را از دست چه کسی می گیرد. بدنبال این گمشده بسیار گشتیم و قطره ای از دریای مقصود از دست هر کسی گرفتیم و گرد آوردیم.
شاید آن جام که خوردیم و لبی تر کردیم                               جرعه نوشی ز یم. علم تو بود
شاید آن پرده که دیدیم و سری در کردیم                               پرزخاک دردرگاه تو بود
هر چه بود تجربه آن بود که به جهد جمع گردیده بود گرچه اندک ولی گرانبها بود.
در گزارش اول آنچه از دیگران گرفته بودیم ارایه دادیم و در این گزارش آنچه تجربه کردیم نگاشتیم. "باشد که مقبول افتد".
گزارشی را که ملاحظه می نماید ارایه نتایج طرح تهیه گلیسرول مونواستئارات می باشد که در
6 فصل بطوری که در ذیل مختصرا توضیح داده می شود تنظیم شده است. لازم به ذکر است طرح مذکور با کد 4085 در تاریخ 1370/9/2 به تصویب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی رسیده است و بودجه مصوب طرح حدود 600000 تومان و زمان طرح حدود 18 ماه بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):