برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی روش ساخت تریپنئول از تربانتینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فیلی قیس (مسئول طرح)
یوسفی صغری (همکار طرح)
شعبانی احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

بدنبال راه اندازی واحد فراورده های جنگلی در ایلام و تولید کلوفان و تربانتین از سقز طبیعی، گروههای شیمی و مهندسی شیمی سابق جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اقدام به انجام کارهای تحقیقاتی در مورد کاربرد این دو ماده در صنایع داخلی کشور و جایگزینی آنها بجای مواد اولیه مصرفی دیگر و نیز تهیه مواد جدید از آنها نمودند، که در این رابطه میتوان از ایجاد ارتباط با صنایع سقزسازی و رنگسازی بعنوان مصرف کنندگان اصلی کلوفان و تربانتین نام برد. علاوه بر این، کارهایی در مورد تجزیه و آنالیز تربانتین تولیدی انجام گرفت و بر اساس مطالعه بیشتر کاربردهای تربانتین در صنایع، لزوم انجام کار مطالعاتی و متعاقبا اقدام به منظور ساخت اسانس ضروری تشخیص داده شد و بر این اساس ماده تریپنئول، بعنوان اسانس، توسط گروه شیمی انتخاب شد و با توجه به استفاده زیاد از این ماده در صنایع داخلی بویژه صنایع اسانس های عطری، صابون سازی و بهداشتی و همچنین طی صحبت هاییکه با مسوولین شرکت اسانس ایران انجام گرفت، تولید آن مورد تایید واقع شد.
لذا کار تولید ترپینئول شروع شد. برای ساخت این ماده دو راه وجود داشت. یکی راه تک مرحله ای که بوسیله آن میتوانستیم ترپینئول شروع را از تربانتین (و یا برش تقطیری آن یعنی آلفاپینن) مستقیما بدست آوریم و راه دوم که دو مرحله ای بود که در آن ماده ای واسطه بنم ترپین هیدرات تهیه می شد (این ماده نیز در پزشکی بعنوان ماده ای خلط آور و در داروسازی دارای کاربردهای متعدد است) و سپس با انجام واکنشی دیگر ترپینئول بدست می آمد. راه انتخابی ما راه دوم بود.
ترپینئول ساخته شد ولی راندمان آن نسبت به آنچه که در مقالات مختلف ذکر گردیده، پایینتر بود و بویژه راندمان ماده حد واسط ترپین هیدرات و ادامه کار به دلایل خاص آن زمان بطور موقت متوقف گردید.
در جهت بهبود راندمان محصول ترپینئول و بویژه راندمان ماده حد واسط ترپین هیدرات، طرح حاضر از طرف جهاد دانشگاهی شریف به دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی جهت اجرا پیشنهاد، و مورد موافقت قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):