برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جوش شیشه به فلز و انتخاب روش مناسب برای ساخت لامپ های گیسلرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
توکلی محمدحسین (مسئول طرح)
فیروزی فریبا (همکار طرح)
باقری مولود (همکار طرح)
امیری علی اکبر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

استفاده وسیع از انواع لامپ های الکتریکی و الکترونیکی، ارایه روش های مناسب جهت جوش شیشه به فلز را ایجاب کرده است. پیشرفت وسیع فلزات، شیشه ها و تکنیکها، تنوع زیادی در ترکیبات شیشه - فلز و طرحهای متفاوت و انواع جوش را سبب شده است. اگر چه لامپ های الکترونیکی - کاملا جای خود را به معادل نیم رسانا داده است ولی هنوز تعداد وسیعی از دریچه های فلزی مخصوص که به شیشه متصل شده اند، برای کاربردهای مختلف مهندسی ساخته می شوند و یکی از مهم ترین کاربردهای جوش شیشه به فلز، ساخت لامپ تصویر تلویزیون می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):