برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و ساخت گرمکن شیمیاییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  زمستان 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

گزارشی که ارایه میگردد شامل کارهایی است که در شاخه شیمی این جهاد در دو مرحله بر روی شناسایی و ساخت گرمکن شیمیایی انجام گرفته است.
در مرحله اول آنالیز کمی و کیفی نمونه خارجی بعلت عدم امکانات لازم و همچنین مشکلاتی که بین مسوول طرح و همکاران بود بطور کامل انجام نگرفت و انجام طرح با عدم موفقیت روبرو گردید.
در مرحله دوم با وجود در دست نبودن اطلاعات کافی و همچنین با توجه به اینکه در مرحله قبلی فاز مطالعاتی بصورت کامل و منظم انجام نگرفته بود، کوشش مجددی صورت گرفت و نهایتا منجر به ساخت چندین نوع گرمکن شیمیایی گردید.
لازم به تذکر است که از آنجا که این اولین طرحی بود که در شاخه شیمی این جهاد بطور رسمی انجام میگرفت و همچنین مشکلاتی که کم و بیش به اطلاع رسانده شده، ناهماهنگی ها و اشکالاتی در روند انجام طرح بوجود آمد.
در این گزارش ابتدا کارهایی که در مرحله اول صورت گرفته و سپس تلاشهای مجددی که در مرحله دوم انجام گرفته ارایه می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):