برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه امکان تولید دیوزژنین و ریا آجمالیسین از طریق کشت تعلیقیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1366

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

با توجه به مقالات نتایج بدست آمده به قرار زیر است:
با توجه به اینکه هزینه کشت سلولی گران تر از کشت گیاه در مزرعه است. ملاحظات چندی سبب شده که کار روی امکان تولید متابولیت های موثر گیاهان از طریق کشت انبوه سلولی دنبال شود. این ملاحظات به قرار زیر خلاصه می شوند:
-1 کشتهای سلولی در شرایط کنترل شده ای انجام می گیرند بنابراین به فاکتورهای محیطی مثل بدی یا خوبی آب و هوا و وجود آفتها بستگی ندارند و با سرمایه گذاری روی آنها می توان منبع مطمئنی از ماده مورد نظر را در اختیار داشت.
-2 گیاهانی که متابولیت های ثانوی دارویی و صنعتی تولید می کنند اگر چه بعضی اهلی شده کشت و کار می شوند،‌ اغلب وحشی بوده و در محدوده های جغرافیایی معینی یافت می شوند. بنابراین صنایع وابسته به این گیاهان علاوه بر اینکه تحت تاثیر شرایط یاد شده در بند (1) قرار خواهند داشت، بلکه شرایط اجتماعی، سیاسی شدیدا روی این صنایع تاثیر خواهند گذاشت و با تیرگی روابط امکان عدم دسترسی به مواد اولیه موجود خواهد بود.
-3 متابولیت های ثانوی با ارزش اغلب آنهایی هستند که به مقادیر بسیار کمی در گیاه یافت شده، برای بدست آوردن مقدار ناچیزی از آنها به مقادیر بسیار زیادی از گیاه تولید کننده احتیاج است، و این امر علاوه بر مشکلات موجود در راه تهیه این مقدار گیاه، حتی در مورد گیاهان اهلی شده، حداقل نیاز به زیر کشت رفتن مقدار زیادی زمین زراعی دارد که در صورت موفقیت تولید متابولیت ها از طریق فوق می توان زمینهای بیشتری را به محصولات ضروری کشاورزی، که هنوز تولید مصنوعی آنها از اهمیت خیلی کمی برخوردار است، اختصاص داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):