برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پی گردی و اکتشاف ترکیبات تبخیری در کویر هرات و مروستگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

ضرورت و اهمیت مطالعه تبخیری ها: تمام زمین شناسانی که به نحوی با مسایل سنگ شناسی رسوبی در صحرا برخورد داشته اند. حتما اوقاتی را نیز به بحث و کار روی تبخیری ها گذرانده اند. یا حداقل در کنار کار صحرایی خود، متوجه حضور و تاثیر وسیع آنها در محیطهای صحرایی و دشتی نیز شده اند. آنچه که در این گزارش تحقیقی به نام تبخیری ها مدنظر است، بازسازی وسیعی است از تمام کلماتی نظیر Salt deposits, Salts and Brines, Chemical minerals, Evaporites و اصطلاحاتی از این قبیل، آنچه که در مورد وجه مشترک تمامی این اصطلاحات می توان در نظر گرفت عبارتست از مفهوم ترمیب فیزیکوشیمیایی در یک توده آب که منجر به تشکیل کانیهایی با بنیانهای مختلف (اکثرا غیرسیلیکاته) شده است. ضرورت و اهمیت مطالعه تبخیری ها را از دو دیدگاه با ارزش می توان درک کرد.
1- بررسی مسائل علمی زمین شناسی تبخیری ها: بررسی این سنگها یا کانیها در زمان و مکان زمین شناسی
(Geological time and spoce) مسائل زیادی را در رابطه با چرخه های ژئوشیمیایی این مواد، نقش آنها در تاریخ تحول پوسته و تاثیراتی که روی حوضه های رسوبی گذاشته اند و مسایل مهم دیگری از این دست که در متن گزارش به تدریج به آنها اشاره شده است، حل و روشن خواهد کرد. اینکه توزیع آماری تبخیری ها در ستون چینه شناسی جهان و ایران چیست و چه رابطه ای با فعالیت های تکتونیکی اصلی پوسته و آب و هوای گذشته زمین دارد، می تواند موضوع بحث جالب و مهمی باشد.
2- اهمیت اقتصادی تبخیری ها: تبخیریها به عنوان منابعی برای تامین بخش بزرگی از کانیها و مواد خام مورد نیاز برای صنایع مختلف: شیمیایی، دارویی، غذایی، مواد و مصالح ساختمان و صدها مورد دیگر کاربرد دارند. مطالعه تبخیری ها و برآورد ذخایر اقتصادی آنها برای هر کشوری باید از درجه اولویت خاصی برخوردار باشد. کشور اسلامی ایران نیز که بتدریج وارد مرحله سازندگی اصولی و اساسی می شود و در زمانی که برنامه ریزی رکن اساسی و شاه کلید شروع تمام طرحهای توسعه کشوری است، مطالعاتی از این دست که سبب شناختن ذخایر معدنی کشور می شود می تواند نقش مهمی ایفا کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):