برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه آنیلین از بنزنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
غروی فریدون (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

آنیلین (آمینوبنزن یا فنیل آمین) به فرمول شیمیایی C6H5-NH2 برای اولین بار در سال 1826 از تقطیر قلیایی ماده رنگی ایندیگو توسط یک داروگر آلمانی بنام اون وردوربن (Unverdorben) تولید شد. در سال 1840 فریتش (Fritsche) همان مایع روغنی را از حرارت دادن ایندیگر با پتاس بدست آورد و نام آنرا آنیلین گذاشت. در سال 1843 هافمن (Hofmann) نشان داد که آنیلین از احیای نیتروبنزن بدست میآید و در نتیجه ساختمان آنرا مشخص نمود. آنیلین به مقدار کم در قطر آن زغال سنگ یافت میشود و همچنین به روش آمینه کردن فنل، کلروبنزن و سیکلوگزانول تهیه میگردد ولی در حال حاضر عمدتا به روش احیای کاتالیزوری نیتروبنزن که از نیتراسیون مستقیم حلقه بنزن بدست میآید تولید میشود.
آنیلین ساده ترین آمین های آروماتیک نوع اول میباشد. آمین های آروماتیک معمولا بازهای ضعیفتری از آمین های آلیفاتیک بوده ولی در بسیاری از واکنش ها همانند آنها میباشند. یکی از تفاوت های مشخص بین آمین های آروماتیک و آلیفاتیک نوع اول، رفتار آنها در برابر اسید نیترو میباشد.
آمین های آروماتیک نوع اول ترکیبات دی آزوا ایجاد میکنند که از واسطه های مهم رنگهای آزو میباشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):