برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تصفیه پسابهای «کارخانجات نساجی»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حاتمی نامدار (مسئول طرح)
مستعلی مینا (همکار طرح)
رشیدی نسرین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1366

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در دنیای امروز مساله آلودگی محیط و بخصوص منابع آب مشکلات بسیاری را در محیط زیست فراهم نموده است. جمعیت مناطق شهری سرعت روبه افزایش گذارده و به همین ترتیب صنایع نیز توسعه زیادی پیدا نموده است. این دو عامل یعنی افزایش جمعیت و توسعه صنایع از نظر تنوع و تعداد از یکدیگر جدانشدنی هستند و هر دو سبب تولید مقادیر زیادی مواد پس مانده و مازاد به صورت فاضلاب و زباله می گردند که این پس مانده ها با ورود به منابع آب و رودخانه ها و دریاچه ها سبب آلودگی شدید آنها می گردند.
فاضلابهای صنایع نساجی بنوبه خود نقش بزرگی را در آلودگی آبها در طبیعت ایفا می نمایند. با توجه به اینکه صنایع نساجی یکی از مهمترین صنایع این کشور بوده، بطوری که تولیدات آن از نظر کیفی در حد بالا و از نظر کمی در مرز خودکفایی است و روزبروز به دامنه وسعت آن افزوده می گردد. نیاز به مطالعات بر روی فاضلاب صنایع نساجی و تصفیه فاضلاب این صنعت احساس می گردد، لذا درصدد برآمدیم تا مطالعات مختصر در این رابطه انجام دهیم که تقدیم حضورتان می گردد. با امید به اینکه در حفظ محیط زیست قدمی برداشته باشیم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):