برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر دوره های مبانی رایانه بر نگرش کاربران نسبت به رایانهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان جنوبی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
اکبری بورنگ محمد (مسئول طرح)
نخعی مهدی (همکار طرح)
قدری عباس (همکار طرح)
حجت زاده نسرین (همکار طرح)
میری محمدرضا (همکار طرح)
دری رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به صورت یک پایان نامه تهیه گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2223006-2221020-0561

نشانی سازمان مجری: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس، جنب فروشگاه فرهنگیان
 

چکیده:

این تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع تک گروه آزمودنی است. در این طرح بررسی تاثیر دوره های رایانه ای بر نگرش کاربران نسبت به رایانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که درس مبانی رایانه تاثیر معناداری بر نگرش رایانه ای دانشجویان ندارد.
با توجه به یافته های پژوهشی و عدم تاثیر این دوره ها بر نگرش کاربران نسبت به رایانه لزوم توجه و اهمیت به آموزش مبانی رایانه ضروری است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The study of the effect of computer fundamental courses on user' attitudes toward computerAbstract:

Keyword(s):