برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طبقه بندی نقوش هنرهای سنتی و دستی گیلانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

نقوشِ آثار دستی و سنتی هر قومی بیانگر علایق، هویت، باور و سنتهای فرهنگی و آئینی آنان است و توسط این آثار می توان به خصایص مردم آن منطقه پی برد. نقوش ترسیم شده بر آثار هنرهای دستی گیلان گواهی روشن بر رابطه نزدیک مردم منطقه به محصولات طبیعی، گیاهی و جانوری دارد.
در بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که همه آثار دستی و سنتی گیلان جنبه کاربردی و آیینی و در عین حال تزیینی داشته و در باور مردم تاثیرگذار بوده است. این هنرهای دستی را به طور کلی می توان در چند گروه مشخص چون خراطی، بافتنی ها، زیراندازها، سفالینه ها، فلزات و غیرو طبقه بندی کرد. نقوش به کار گرفته شده در اکثر این آثار متناسب با ساختار و جنسیت آن فرق می کند و متناسب با نوع کاربردشان طراحی می شود و شکل می پذیرد
.
در نتایج حاصله این نقوش در دو دسته کلی طبقه بندی شدند
:
1- نقوش فیگوراتیو (مفهومی) و 2- نقوش انتزاعی
.
اگرچه در هر دو دسته این نقوش، بیان نمادگرا و همچنین اسطوره ای در آنها قابل بررسی است ولی به علت گستردگی موضوعی در اهداف این طرح به صورت اصولی نمی گنجد و بیش از آن تلاش شده است تا به طبقه بندی موضوعی و تنوع این نقوش توجه شود.کلیدواژگان: هنرهای دستی و سنتی، استان گیلان، نقوش، جنبه کاربردی، تزیینی، آیینی، مردم

 
 
Title:

The classification of the motives of Handicrafts and traditional art in GilanAbstract:

The designs of handicrafts and traditional works of each nation indicate their cultural and religious interests, identities, beliefs and traditions and through these works the characteristics of the people of that region may be realized. The designs drawn on Gilan handicrafts clearly indicate the close relation of the people of this region with the natural, vegetable and animal products.
Through the conducted investigations we came to this conclusion that all the traditional handicrafts of Gilan had applicable, religious and decorative aspects and had influence on people's beliefs, These handicrafts may be generally classified into definite groups such as woodworking, textiles, mats, potteries, metals, etc. The designs used in most of these works differ proportional to their structures and materials and are designed and formed proportional to the type of their applications.
In the obtained results, these designs have been classified into two general groups:
1. Figurative motives.
2. Abstract motives
Although symbolic and mythical expression my be investigated in these two classes, this plan can not be included basically due to thematic broadness in these goals and instead, efforts have been made to consider the thematic classification and diversity of these designs.Keyword(s): Traditional Handicrafts, Gilan Province, motives, Applicable Aspect, Decorative, Religious, People