نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه رسم کننده منحنی هیسترزیس (هیسترزیس گراف)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فرزانه علیرضا (مسئول طرح)
حنایی کاظم (همکار طرح)
سجادیان سیدحسن (همکار طرح)
فرزانه علیرضا (همکار طرح)
جعفریان مرتضی (همکار طرح)
پنام حسین (همکار طرح)
کتابچی شیرین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

دستگاه رسم کننده منحنی هیسترزیس (هیسترزیس گراف) به عنوان دستگاهی برای تست دقیق مواد مغناطیسی در دنیا شناخته شده است. اهمیت این دستگاه در واقع معادل اهمیت مواد مغناطیسی در صنعت می باشد که تولید این مواد در کشور هم از نظر کمیت و هم از نظر تنوع رو به افزایش است، لذا نیاز به دستگاه و مراجعی که بتوانند مواد ساخته شده را شناسایی کرده و تولید آنها را کنترل کنند، بیش از گذشته احساس می شود.
این دستگاه بصورت آزمایشگاهی در جهاد دانشگاهی واحد تهران طراحی و ساخته شده است و نتایج دریافت شده از آن نشان از کارکرد صحیح دارد. گزارش ارایه شده، گزارش نهایی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی این دستگاه می باشد
.منحنی هیسترزیس، شار، چگالی شار، مواد فرومغناطیس و منبع تغذیه فرکانس متغیر

 
 
Title:

Design and Manufacture of HystersisgraphAbstract:

Hysteresisgraphs are used to measure the magnetic properties of a material. These properties can be considered a measure of the material quality or of its suitability for a particular application.
Hysteresisgraphs designed to test hard magnetic materials such as the rare earths or Alnico are referred to as "hard hysteresisgraphs". "Soft hysteresisgraphs", on the other hand, are designed for testing soft magnetic materials like transformer laminations or high frequency soft ferrites.
Determining the magnetic properties of soft magnetic materials can pose challenges. These challenges are due mainly to the fact that these materials are very response to magnetic fields, and therefore, the applied magnetic field of these materials must be strictly controlled to get any useful information. Fortunately, an instrument called a hysteresisgraph is designed which allows for the magnetic properties of soft magnetic materials to be measured. This report presents pilot hysteresisgraph designation at electrical branch (Javaneh Centre) of ACECR Tehran unit.Keyword(s): Flux Measurement, Flux Density, Ferromagnets, Hysteresis, Hysteresisgraph