برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فلورستیکی و اتنوبوتانیکی منطقه الموتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

تحقیق حاضر بررسی فلور و مطالعات اتنوبوتانیکی منطقه الموت در شمال شرق استان قزوین می باشد که در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز مرکزی واقع است. الموت به دو بخش الموت بالا و الموت پایین تقسیم می شود. کمترین ارتفاع در این منطقه 1265 متر و مربوط به روستای شهرک و بیشترین ارتفاع 4175 متر و مربوط به کوههای صعب العبور سیاهلان است، که میزان بارش سالیانه 368.3 میلی متر ومیانگین دمای سالانه 14 درجه سانتی گراد را داراست. در طی این تحقیق سعی شد ابتدا فلور منطقه بررسی و گیاهان موجود در منطقه جمع آوری شود لذا در دو فصل رویش به منطقه مراجعه و در حین جمع آوری گیاهان از افراد بومی منطقه که آشنایی به گیاهان دارویی داشتند پرسشهای درباره گیاهان دارویی و نحوه استفاده های بومی آنها شد. در برخی موارد که راهنمایی های افراد محلی جهت شناسایی گیاهان دارویی منطقه کافی نبود در جمع آوری ها از خود این افراد نیز کمک گرفته می شد.
پس از مرحله جمع آوری خانواده، جنس و گونه گیاهان بر اساس متد رده بندی کلاسیک مورد شناسایی قرار گرفتند. پوشش گیاهی منطقه شامل 637 گونه و زیر گونه متعلق به 368 جنس از 75 تیره گیاهی می باشد. بزرگترین خانواده ها به ترتیب خانواده
Asteraceae با 86 گونه،Papilionaceae با 64 گونه،Poaceae با 56 گونه،Lamiaceae وBrassicaceae با 47 گونه،Apiaceae با 41 گونه،Charyophyllaceae با 34 گونه و Rosaceae با 29 گونه می باشند. از این تعداد گونه گیاهی، 64 گونه متعلق به گیاهان دارویی رایج، 50 گونه انحصاری ایران، 57 گونه گیاهان دارویی مورد مصرف در طب سنتی (اتنوبوتانی) منطقه، یک گونه جدید و یک گونه رکورد است.
زیستگاه های منطقه را با توجه به نوع رویش گیاهی، بستر و میزان دسترسی گیاهان به آب، می توان به هفت زیستگاه دشتی و مسطح، صخره ای، دامنه های خشک، دامنه های مرطوب، زیستگاههای آبی، واریزه ها و مناطق تخریب شده تقسیم کرد
.کلیدواژگان: فلورستیک، اتنوبوتانیک، گیاهان دارویی، الموت، قزوین

 
 
Title:

Florestical and Ethnobotanical Investigation in Alamut regionAbstract:

In this survey flora of Alamut region in east-north of Ghazvin province has been studied. It is situated in sort of central Alborz mountain slope and divided two part, up and down Alamut, less heights in the region is 1265 m and relevant to Shahrak village and most heights is 4175 m and relevant to Siahlan mountain. Rate of annual raining is 368.3 mm and annual average temperature is 14oC. In this tow-years research first we survey flora of the region and during the collection we asked from native people same questions about medicinal plants that they used for their treatments, sometimes when they could not exactly tell about some medicinal plants we asked them to help us to collect them.
Plants have been collected according to classical taxonomy methods were recognized determined by families, genera and species by using of indispensable references. Plants covering the region included 637 species and sub species that belong to 368 genus from 75 plant families. Biggest families in manner are belonging to Asteraceae with 86, Paoilionaceae with 64, Poaceae with 56, Lamiaceae, Brassicaceae with 47, Apiaceae with 41, Charyophyllaceae with 34 and Rosaceae with 29 species. From all species, 64 species are current Medicinal plants, 50 species are Endemic plants and 57 species are medicinal plants that used traditionally in the region. Also a new apecies and a new record were recognized in the region.Keyword(s):