برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی ساخت قطعات متخلخل آلومینایی به روش ریخته گری ژلیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: سرامیک صنعتی

پژوهشگران: 
شریفی لیلا (مسئول طرح)
غفرانی سمانه (همکار طرح)
میرحسینی سیدحسین (همکار طرح)
اسداله پور پریسا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

ریخته گری ژل فرآیندی بسیار انعطاف پذیر بوده و با آن می توان قطعاتی به کوچکی کمتر از یک گرم تا بیش از 6 کیلوگرم و همچنین اشکال پیچیده با مقطع بسیار ظریف به اندازه 0.2 میلی متر را نیز ریخته گری کرد.
به طورکلی ریخته گری ژل روشی جدید و جذاب جهت ساخت قطعات با کیفیت بالا و پیچیده سرامیکی می باشد. فرآیند ریخته گری ژل بر اساس تلفیقی از فرآیند تولید سرامیک های سنتی و شیمی پلی مر استوار می باشد. در این فرآیند دوغابی دارای پودر سرامیکی و مونومر، تهیه و درون قالب ریخته گری می شود. سپس در اثر پلی مریزاسیون درجای مونومر، ذرات جامد سرامیکی در شبکه پلی مری بی حرکت شده و دوغاب به ژلی تبدیل می شود که شکل قالب را به خود گرفته است. بدنه ژل مانند که تر می باشد، استحکام کافی جهت خروج از قالب را داشته و پس از جدا شدن از قالب، خشک و پخت می شود.
در این طرح، ابتدا دوغاب مناسب از اکسیدآلومینیوم تهیه و خواص رئولوژیکی و پایداری آن بررسی شده و پس از تهیه فوم در مرحله دوم قطعه متخلخل آلومینایی ساخته شده و عوامل موثر بر خواص نهایی قطعه بررسی می شود.کلیدواژگان: ریخته گری ژلی، رئولوژی، پراکنده ساز، بدنه متخلخل

 
 
Title:

Collection of technical science of porous alumina body by gel castingAbstract:

Gelcasting was used to produce highly porous alumina bodies. The method is based on the generation of a foam from an aqueous suspension of ceramic powder and the subsequent stabilization of the structure by in situ polymerization of organic monomers. Gelcasting was done by using Methaacrylamide as a monomer, N, N- Methylenbisacrylamide as a cross linker, N, N, N, N-tetramethylendiamine as a catalyst and ammonium presulphate as an initiator. Sodiom dodecyl sulfate (SDS) were added as a surfactant to the alumina suspensions and vigorous stirring was applied in order to generate a foam. This procedure was performed in a sealed vessel under a controlled nitrogen atmosphere. The in situ polymerization of organic monomers led to a fast solidification, resulting in strong, porous bodies. The resulting ceramic foams consisted of a highly interconnected network of spherical cells with the low densities. The distribution of cell size was dependent both on the density of the specimen produced and on the time for polymerization onset.Keyword(s): gel casting, dispersant, porous body