برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

توزریع پردازش های سنگین بر روی سیستم رایانش مشبک و شبیه سازی مربوط به آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: ریاضی و انفورماتیک

پژوهشگران: 
بیات پیمان (مسئول طرح)
کردی علی (همکار طرح)
احمدی علی (همکار طرح)
خرمالی امید (همکار طرح)
بالافر محمدعلی (همکار طرح)
طرقی حقیقت ابوالفضل (همکار طرح)
سلیمی پوررودسری حامد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

شبکه های Grid نوعی از سیستم های توزیع شده هستند که در آنها از زمان بیکاری پردازنده ها در جهت پردازش های بزرگی که به پردازش های کوچک تقسیم شده اند استفاده می گردد. از طرف دیگر هر یک از دستگاه های رایانه موجود در شبکه نیز دارای زمان های بیکاری نسبتا زیادی هستند. از ترکیب این دو شبکه به شبکه ای می رسیم که در آن پردازش های بزرگ، بسیار سریعتر انجام شده و از به هدر رفتن توان cpu های درون شبکه نیز جلوگیری می کنند. در این تحقیق، یک سیستم رایانش مشبک ارائه می کنیم که بتواند پردازش های بزرگ را به بخشهای کوچکتر شکسته و با گرفتن بخشی از زمان پردازنده های موجود در شبکه که در حالت مشغول قرار ندارند، این بخش های کوچکتر را پردازش نموده و نتیجه را به رایانه اصلی یعنی همان سازنده پردازش بزرگ، بازگرداند. همچنین رایانه سازنده پردازش اصلی با کنار هم قرار دادن درست تکه های خروجی زیر برنامه های بدست آمده، از پاسخ ها به شکلی برای رسیدن به جواب اساسی که پردازش اصلی به آن منظور ساخته شده است، استفاده نماید. نشان می دهیم که روش پیشنهادی به طور مشهود سرعت پردازش را افزایش می دهد.کلیدواژگان: سیستم توزیع شده، پردازش های موازی، شبکه های موبایل، گرید

 
 
Title:

Distributed Heavy Processing on the Grid Computing System and its SimulationAbstract:

The idle CPU time is used in grid networks which are a kind of distributed systems for large processing which are divided into small processes. On the other hand, each computer on the network devices also has quite a lot of idle time. By combining these two networks we find a network which the large processing will be done faster and from wasting the CPU within the network will be avoided. In this research, a grid computing system is implemented such that in this system, the large processes are broken to smaller parts and each of the available processors which are not involved in case, have been processed some these processes and returned to main computer processor manufacture. The constructive process PC with putting together the right pieces of data will reach to the essential answer that the process is built for it. Thus, the processing speed must be evident.Keyword(s): Distributed system, Parallel processing, Mobile Networks, Grid