برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی لیست انتظار پزشکان متخصص و فوق تخصص در سطح شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
آیین پرست افسون (مسئول طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

نظام سلامت در برگیرنده گستره ای از خدمات است که در سطوح مختلف به گیرندگان خدمات ارائه می گردد. بررسی عرضه و تقاضای خدمات در این نظام به دلیل حساسیت و ویژگی های خاص گیرندگان خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از ابزارهای مدیریتی مورد استفاده جهت بررسی عرضه و تقاضا در این نظام، متغیر انتظار بیماران برای دریافت خدمات است که می تواند به عنوان ابزار سنجش میزان دسترسی به خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
در این مطالعه تلاش گردید با مطالعه لیست انتظار پزشکان متخصص و فوق تخصص شاغل در مطب در شهر تهران، زمان انتظار بیماران برای مراجعه به متخصصان و فوق تخصصان در سال 89 برآورد گردد.
پس از جمع آوری داده ها مشخص شد از کل 5475 نفر از پزشکان که اطلاعات آنان از بانکهای اطلاعاتی استخراج شده بود، 43.42 درصد به دلایل خروج از حوزه کاربالینی، عدم دسترسی به پزشک یا عدم پذیرش بیمار جدید، از مطالعه خارج شدند و در نهایت مطالعه بر روی 3098 پزشک باقیمانده انجام گرفت. بررسی یافته ها نشان داد که میانگین زمان انتظار پزشکان متخصص و فوق تخصص (SD=9.4) 4.9 روز برآورد گردید، این متغیر برای متخصصان 4.3 روز (SD=8.1) و فوق تخصصان 7.6 روز ( (SD=14.0محاسبه شد. مقایسه زمان انتظار گروه های تخصصی حاکی از آن بود که متخصصان پوست بیشترین زمان انتظار و متخصصان عفونی و گرمسیری کمترین زمان انتظار را به خود اختصاص داده اند. این بررسی بین رشته های فوق تخصصی حاکی از آن بود که رشته فوق تخصص غدد در این میان بیشترین زمان انتظار و رشته فوق تخصص بیماریهای رماتیسمی کمترین زمان انتظار را به خود اختصاص داده بودند.
بررسی عوامل موثر بر زمان انتظار نشان داد که متغیرهای رشته تخصصی یا فوق تخصص، محدوده جغرافیایی مطب پزشک، عضویت پزشک در هیات علمی دانشگاه، ساعات فعالیت مطب در هفته و تعداد مراکز سرپایی اشتغال پزشک بر لیست انتظار پزشکان موثرند.
بررسی لیست انتظار پزشکان در کشور گام مهمی در شناسایی ابعاد مساله و شناسایی راهکارهای ارتقا نظام سلامت کشور به شمار می رود. در این مطالعه علیرغم قابل قبول بودن میانگین زمان انتظار، نتایج بیانگر زمان انتظار بالای یک ماه در 2 درصد متخصصان و 5 درصد فوق تخصصان بود، که ضرورت بررسی عوامل موثر بر توزیع و شناسایی راهکارهای بهبود دسترسی به خدمات تخصصی این گروه را نمایان می سازد.کلیدواژگان: زمان انتظار، لیست انتظار، پزشک متخصص، پزشک فوق تخصص

 
 
Title:

Reviewing specialist's and subspecialists' Waiting lists in TehranAbstract:

Health system is consisting of different sets of services that are providing to different kind of care takers. Waiting lists are important managerial tools that can use for estimating access to care.
In this cross – sectional study we interviewed all specialist and sub specialist physicians in Tehran that work in their private office. Iran medical council physician's data bank and white book physician's data bank were used for preparing physicians list.
For this study the data of 5475 physicians were gathered from data banks. After phone to physician's office defined that 43.42% of physicians are out of reach for some reasons such as death, retirement, immigration, move to another building, changing the phone number and etc. the other specialist and subspecialist physicians (3098 physicians) were studied. Average waiting time for first visit by all physicians was 4.9 days (SD=9.4). Average waiting time for specialists and subspecialists respectively were 4.3 days (SD=8.1) and 7.6 days (SD=14.0). Study findings show that some variables consist of kind of specialty, geographical area of office, being university faculty member, hours of work per week in the office, and number of outpatient centers that each physician provide care have statically relationships with waiting time.
This study was conducted in Tehran. Doing such studies in all provinces of Iran provide a criterion for comparison of access to care and demand for health care for all over the country. Preparing a more complete data bank and updating the data provide useful information for further research.Keyword(s): Waiting time, Waiting list, Specialist, Sub specialist