برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی پتانسیل معدنی کمربند افیولیتی – خمرود - شهربابک (عناصر نیکل – کبالت – کروم - مس)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فتحی غلام رضا (مسئول طرح)
آفتابی علی جان (همکار طرح)
محمودی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

طرح ارزیابی پتانسیل مواد معدنی کمربند افیولیتی در منطقه غرب شهر بابک در سال 1370 به جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان ارایه گردید و پس از طی مراحل قانونی تصویب و از شهریور ماه همان سال مطالعه آن شروع گردید ولی بدلیل مشکلات زیادی که بعدا در حین انجام کار و عدم دسترسی به موقع به وسیله نقلیه متاسفانه در تاریخ مورد نظر طرح مذکور به اتمام نرسید اما خلاصه ای از کارهای انجام شده در این طرح عبارتند از:
-1 بررسی زمین شناسی، سنگ شناسی و کانی شناسی منطقه و مقایسه آن با سایر کالرد ملانژهای ایران.
-2 مطالعه و بررسی نوع کانسارهای احتمالی موجود در منطقه، همراه با ذکر دلایل و شواهدی که چنین کانسارهایی احتمالا بوجود آمده اند.
-3 مطالعه ژئوشیمیایی منطقه و مشخص نمودن محدوده های آنومالی ژئوشیمیایی عناصری نظیر نیکل، کبالت، کروم و مس.
-4 مشخص نمودن محدوده و نوع مواد غیرفلزی منطقه و تعیی ذخیره حدسی آنها.
-5 گزارش یک سری واحدهای جدید سنگی که تاکنون گزارش نشده بودند.
-6 مقایسه ساخت های حاصل از عوامل مختلف زمین شناسی با مدلهای ساختمانی که در برخی از افیولیتهای دیگر جهان بوجود آمده اند.
-7 تغییرات مختصری در نقشه زمین شناسی یکصد هزار منطقه و مشخص نمودن واحدهای جدید سنگی بر روی آنها.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):