برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سرامیکهای الکتریکی «بدنه های استئاتیتی»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

در قرن حاضر، نیاز به استفاده از سرامیکهای الکتریکی از جهت کیفیت و کمیت افزایش یافته است. در اوایل قرن که فقط جریان مستقیم و فرکانسهای پایین بکار میرفت، استفاده از پرسلانها بعنوان عایق رضایت بخش بود و این بدنه ها دارای ضریب توان کمی در فرکانسهای پایین بودند. اما از آنجاییکه نیاز به بهبود مدارهای فرکانس بالا برای انتقالات رادیویی بوجود آمد، ضرورت جایگزینی پرسلانها با مواد مناسب تر احساس گردید، زیرا ضریب توان پرسلانهای الکتریکی در فرکانسهای بالا افزایش می یافت، بنحوی که در فرکانسهای بالا مقدار افت انرژی الکتریکی این بدنه ها به مقدار قابل ملاحظه ای زیاد میشد. در چنین شرایطی بدنه های پرسلان الکتریکی، بدنه های مناسبی برای عایقها و مقره های فرکانس بالا نیستند. بدیهی است که بدنه های مناسب جهت فرکانسهای بالا باید دارای افت کمی در این فرکانس باشند و به همین دلیل از بدنه های استئاتیتی جهت ساخت چنین فرآورده هایی استفاده میگردد.
این طرح شامل هفت فصل میباشد. چهار فصل اول شامل مروری بر منابع مطالعاتی اعم از بررسی خواص مینرالی، فیزیکی و رفتار حرارتی مواد اولیه، ترکیبهای بدنه های استئاتیتی، روشهای ساخت، ارزیابی مکانیکی و الکتریکی و... میباشد.
فصل پنجم و ششم حاوی آزمایشات تجربی و نتایج آنهاست که در برگیرنده انتخاب مواد اولیه، انتخاب ترکیب، ساخت نمونه ها و انجام آزمایشات میباشد.
در فصل هفتم نیز بحث و نتیجه گیری آورده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):