برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و بررسی سنگهای پگماتیتی ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

یکی از رسالتهای جهاد دانشگاهی انجام تحقیقات علمی، صنعتی و کاربردی و بهره گیری از نتایج بدست آمده در رفع نیازهای جامعه میباشد.
در این راستا جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان از سال 1359 توفیق داشته است با بکارگیری امکانات و نیروهای متخصص دانشگاهی، طرحهای تحقیقاتی متعددی را انجام دهد.
یکی از زمینه هایی که بعد از انقلاب اسلامی لازم بود مورد توجه قرار گرفته و در ابعاد نظری و عملی روی آن فعالیت شود تحقیقاتی پیرامون پتانسیل معدنی بالقوه و بالفعل مملکت میباشد.
از آنجا که ذخایر معدنی هر کشوری تنها یکبار در اختیار نسلهای بشری ساکن در آن خطه قرار گرفته اند و ثروتهای مادی و خداداد هیچ ملتی بی انتها نیست وظیفه متخصصین است که کیفیت بهره برداری از این ذخایر را تعیین کنند تا اسراف نباشد و سهم نسلهایی را که هنوز پا به عرصه وجود ننهاده اند از این ثروتها تادیه کنند که زیر دین آنان نمانند.
متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان سوم علی الخصوص در بخش اعظم منطقه زرخیز خاورمیانه تماشاگر فاحش ترین بی اعتنایی ها به ذخایر مهم و عمده نهفته در دل خاک هستیم.
بدون تردید بهترین راه حفظ این گنجها برای فرزندان آتیه کشور باقی گذاردن آن در زیر خاک نیست.
ما باید این ثروتها را به چیزی گرانبهاتر تبدیل کنیم و سپس آنرا برای آیندگان بجای بگذاریم. وقتی از ما چنین کاری بر می آید آیش رهاکردن ثروتهای کشور تبذیر است همچنان که اگر این کار از ما بر نمی آمد، صرف ذخایر برای تامین رفاهمی زودگذر اسراف است.
با توجه به مطالب فوق و ذکر این نکته که بطور کلی یک تسلسل منطقی برنامه ریزی صنعتی ایجاب میکند که الگوی ایجاد صنایع از حلقه های اولیه معدن و استخراج سنگ معدن تا حلقه مونتاژ نهایی با برخورداری از یک بافت بهم پیوسته زنجیری ایجاد گردند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):