برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح تحقیقاتی طراحی اپتیکیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

فکر طراحی سیستم اپتیکی از سال 1359 و بدنبال نیاز به وسایل اپتیکی مخصوصا در زمینه نظامی در گروه فیزیک جهاد صنعتی شریف آغاز گشت و ابتدا امکان ساخت قطعات اپتیکی بررسی شده و اقداماتی نسبت به ایجاد کارگاه ساخت انجام پذیرفت.
از سال 1363 طراحی سیستمها با استفاده از روشهای ساده محاسباتی ماتریسی (اپتیک گوسی) آغاز شد. گرچه این روش علاوه بر طولانی و غیردقیق بودن قادر نبود به رفع بیراهیها در سیستم بپردازد لیکن با بکارگیری روشهای تجربی تا حدودی به رفع نیازها پرداخته شد. لزوم بکارگیری روش ترسیمی و محاسباتی دقیقتر در سالهای 63 و 64 اجرای طرحی بمنظور آشنایی بیشتر با طراحی بوسیله کامپیوتر را موجه نموده و در اواسط سال 65 اجرای آن از طریق ارسال پرسشنامه طرحها به دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی پیشنهاد گردید.
اگرچه بدلیل مشکلات اجرایی، طرح مطابق زمانبندی پیش نرفت لیکن پشتکار همکاران ارجمند طرح مانع از پراکنده شدن اعضا گردید و در مدت طولانی تدارکات، به بررسی سیستمهای اپتیکی مخصوصا از بعد طراحی و کاربردی پرداختند.
اکنون با اجرای این طرح و با ایجاد کارگاه تحقیقات کاربردی ساخت قطعات و لوازم اپتیکی که لازم و ملزوم یکدیگرند به حول و قوع الهی تا حدودی توانایی طراحی سیستمها در حوزه اپتیک فراهم آمده است و امیدواریم با اجرای طرحهای خدماتی و تحقیقاتی به پیشبرد این صنعت در کشور اسلامیمان کمک نماییم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):