برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی کشت و دام ملااحمدیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج طرح مذکور در قالب یک جلد گزارش مکتوب تحویل کارفرما شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

به منظور دستیابی به منابع آب زیرزمینی در منطقه ای به وسعت تقریبی 50 هکتار از اراضی رباط شاه عباسی واقع در شمال مورچه خورت اصفهان مطالعات ژئوالکتریک انجام گرفت. در این منطقه حدود سی گمانه الکتریکی با خط جریان هزار متر برداشت شد. داده های حاصل از این برداشت ها مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی نهایی اطلاعات مذکور پتانسیل آب زیرزمینی محل چندان مناسب تشخیص داده نشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):