برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات سیاسی طرح های مرتبط با مهار آب های رودخانه های مرزی غرب کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
سینایی وحید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی طرح و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف طرح، بررسی و تحلیل مخاطرات محتمل سیاسی پروژه های حوضه سیروان و زاب و همچنین ارائه راهکارهایی برای مدیریت، پایش و کنترل این مخاطرات است.
در این مطالعات در دو بخش شناخت وضع موجود منطقه عملیاتی و همچنین بررسی آثار اجرای طرح های انتقال آب بر وضع موجود منطقه ابقاع شده است و در ادامه راهکارهای اجرایی خاص هم برای مدیریت هر پروژه توصیه شده است.
نتایج این مطالعات سیاسی در قالب نقاط ضعف و قوت برای هر کدام از طرح ها به صورت مجزا مشخص شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):