برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فناوری ها و فرآیندهای جدید در واحد تصفیه گاز پالایشگاه شهید هاشمی نژاد با هدف کاهش آلودگیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح با توجه به وضعیت عملیاتی فرآیندها مشخصات خوراک و محصول پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، تمامی فرآیندها و فناوری های روز دنیا که امروزه در عملیات پالایش گاز به کار می روند مدنظر قرار گرفت و از نظر قابلیت انطباق پذیری با سیستم های موجود و نیز کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی بررسی شد. این بررسی ها شامل محاسبات فنی و اقتصادی بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):