برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی بخش های خصوصیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مطالعات ژئوالکتریک در محدوده اراضی بخش های خصوصی مختلف به روش مقاومت سنجی اجرا شد. در این بررسی ها جمعا تعداد 240 سونداژ الکتریکی با آرایش شلومبرگر برداشت گردید.
هدف اصلی از انجام این پروژه ها بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی و تعیین سازند آبدار با استفاده از پارامتر مقاومت الکتریکی بود. با تلفیق اطلاعات زمین شناسی و ژئوالکتریک، ویژگی های آبخوان ارزیابی شد و لایه آبدار شناسایی و در هر مورد نقطه بهینه جهت حفاری چاه آب پیشنهاد شد. با پیگیری های به عمل آمده مشخص شد که نتایج حاصل رضایت بخش بوده است. این اراضی عبارتند از: اراضی شرکت کشت و دام ملااحمدی، اراضی شرکت تعاونی اباذر، اراضی منطقه رحمتیه، اراضی بالادست و پائین دست سد خاکی پیشنهادی چمن سلطان هوک و اراضی مزرعه های ایوبی و قربانی که همگی در استان اصفهان واقع شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):