برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و ساخت گیرنده های نوری زیروگرافی با زیر لایه پلیمری (جلد دوم)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بدراقی جلیل (مسئول طرح)
بنایی اقدس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- ارائه یک مقاله در ششمین کنفرانس ماده چگال ایران (بهمن 1381)
در دانشگاه یزد ارائه یک مقاله در کنفرانس بین المللی
IWTF 2003، (اسفند ماه1381) دانشگاه صنعتی شریف
تدوین دانش فنی ساخت گیرنده نوری.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

فصل ششم: گیرنده های نوری با زیر لایه پلیمری
تعیین خصوصیات گیرنده های نوری
IPC و OPC و بررسی استفاده از آنها در ساخت گیرنده های نوری با زیر لایه پلیمری
ممکن است در گیرنده های نوری آلی
(OPC) که شامل یک نور رسانای آلی است، دو نوع ساختار مورد استفاده واقع شود. یکی ساختارهای چند لایه ای، که در آن لایه های جداگانه عمل تولید بار و انتقال بار را بر عهده دارند. در ساختار دیگر ممکن است هر دو عمل تولید و انتقال بار توسط یک لایه صورت گیرد. این لایه ها بر روی یک زیر لایه رسانای الکتریکی قرار می گیرد و شامل یک بلوکه کنده بار انتخابی و لایه چسبنده مابین لایه رسانا و لایه یا لایه های نوررسانا باشد. یک نوع رایج گیرنده نوری وسیله ای چند لایه است که در بردارنده یک لایه هادی الکتریسیته مانند مس – آلومینیوم - نیکل و آهن در فرم استوانه ای، صفحه ای یا تسمه ای، یک لایه بلوکه کننده انتخابی (پوششی زیری)، یک لایه چسبنده انتخابی، یک لایه مولد بار و یک لایه انتقال بار است. لایه انتقال بار می تواند محتوی یک مولکول آروماتیک فعال باشد که انتقال بار را از طریق حل کردن یا پراکنش مولکولی در یک چسباننده تشکیل دهنده لایه میسر می سازد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):