برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناخت «خرده فرهنگ» جوانان، کارکردها و آثار نامناسب آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1367

کارفرما: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

از جمله مسائلی که اغلب به عنوان یکی از نقاط ضعف و خلاء های برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی به آن اشاره می شود، تفوق دیدگاه پیر سالارانه و عدم نگاه جوان پسند در برنامه ها وموضوعات مربوط به جوانان است. تحقیق حاضر که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طراحی و اجرا گردیده کوشیده است تا ضمن مطالعه ویژگی هاو عناصر نظام فرهنگی جوانان و روشن سازی نقاط اشتراک و افتراق خرده فرهنگ آنان از فرهنگ غالب جامعه، اطلاعات مفیدی را برای طراحی برنامه های اجتماعی فرهنگی مربوط به جوانان گردآوری و ارائه نماید.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری
PPS از 2158 نفر از افراد 15 سال به بالا در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و تبریز گردآوری و یافته های تحقیق نیز به تفکیک شهرهای مذکور مطالعه و تحلیل گردیده اند.
در تحقیق حاضر با اتخاذ رهیافت ترکیبی از نظریات مختلف مردم شناختی، جامعه شناختی و روان شناختی برای تدوین مبانی نظری تحقیق استفاده شده و اطلاعات مفیدی نیز درباره عناصر سه گانه خرده فرهنگ جوانان و عوامل موثر بر آن به دست آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):