برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی شهرک صنعتی نائینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (همکار طرح)
رحیمی فرود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج در قالب یک جلد گزارش در اختیار کارفرما قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در محدوده اراضی شهرک صنعتی نائین به منظور بررسی ساختار زمین شناسی عمقی و مطالعه سفره آب زیرزمینی از روش ژئوالکتریک به شیوه مقاومت سنجی که کاربرد زیادی در اکتشاف آب دارد، استفاده گردید. در این طرح مجموعا با 60 گمانه الکتریکی مساحت حدود 50 هکتار از اراضی مذکور تا عمق پژوهشی 250 متر مورد ارزیابی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):