برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات اقتصادی طرح های مرتبط با مهار آب های رودخانه های مرزی غرب کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
محقق محمدکاظم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی طرح و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

تحلیل وضعیت بنیان های تولیدی منطقه و همچنین ارزیابی اقتصادی پروژه های حوضه آبریز زاب و سیروان با تاکید بر هزینه ها و اعتبارات از یک طرف و درآمدهای حاصل از طرح ها از طرف دیگر اهداف این طرح است.
در این مطالعه از مقایسه داده های حوضه های زاب و سیروان با شاخص های استانی و ملی به منظور تحلیل وضعیت توازن حوضه با اقتصاد ملی استفاده شده است. همچنین از روش مکانی برای شناسایی بخش های پایه ای از غیر پایه ای برای توسعه منطقه و روش تغییر سهمیه به منظور تحلیل اختلاف رشد و در نتیجه اختلاف در امکانات اشتغال بهره گرفته شده است.
نتایج این مطالعات در قالب نقاط ضعف و قوت اقتصادی برای هر کدام از طرح ها به صورت جداگانه آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):