برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در محدوده شرکت صنایع ریسندگی همدانیانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: صنایع ریسندگی همدانیان اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این پروژه در قالب یک جلسه گزارش به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

زمین های شرکت صنایع ریسندگی همدانیان واقع در شمال اصفهان، تا عمق 250 متر با روش مقاومت سنجی بررسی شد. برای این کار تعداد 25 سونداژ الکتریکی برداشت گردید. پس از بررسی مقاطع و نقشه های ژئوالکتریکی و با در نظر داشتن شواهد زمین شناسی، به نظر می رسید که به رغم ضخامت نسبتا زیاد آبرفت های محل به دلیل محصور شدن آبرفت های نفوذپذیر در بین بخش های با قابلیت نفوذپذیری بسیار کم و همچنین برداشت بی رویه از آبخوان، به سفره آب زیرزمینی منطقه مذکور صدمات زیادی وارد شده و سبب فقر آبی محدوده مطالعاتی گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):