برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی Loading Armگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی ـ نفت

پژوهشگران: 
ربیعه میلاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارسال نسخه ای از انیمیشن برای معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

پس از بازدید کارشناسان از Loading Arm و بررسی شرایط محیطی و انجام تحقیقات بر روی Loading Arm های مشابه، کاتالوگ ها و مرجع های معتبر گروه در قالب استانداردهای مرجع مهندسی و بدون کپی برداری کورکورانه شروع به طراحی کامل نمود که با توجه به داده های موجود و شرایط کارکرد منجر به طراحی تمام مکانیزم ها گردید.
طراحی و مدل سازی
Loading Arm در قالب نرم افزار Solid Works انجام شد تا بتوان تمام مکانیزم های حرکتی این طرح را به طور کامل شبیه سازی3D نمود و مورد تحلیل قرار داد.
طراحی کامل همراه با جزئیات کامل برای ساخت در داخل همراه با شبیه سازی و تحلیل دقیق مکانیزم های حرکتی از
جمله Haydrulic Jac, Swivel Joint و ... در زمان بسیار کوتاه از نتایج این طرح است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):