برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تصفیه فاضلاب واحد کشتارگاه طیور پرندک خزرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت پرندک خزر

خروجی طرح: 

دانش فنی طرح به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

ترویج صنایع وابسته به کشاورزی از سیاست گذاری های مهم استان گیلان است که طی سالیان اخیر اهمیت ویژه ای داشته است. پراکنش این واحدها بسته به منابع تولید و فنی اقتصادی متغیر بوده و به قوانین و ضوابط استقرار نیز وابسته است.
از آنجایی که فاضلاب کشتارگاه های طیور شامل مواد آلی، چربی ها و میکروب های فراوانی بوده؛ در ضمن در استان منبع پذیرنده این فاضلاب ها منابع آبی زمین های کشاورزی هستند که استانداردهای خروجی بسیار بالایی دارند؛ همین امر ضرورت تصفیه این فاضلاب را فراهم می نماید. پژوهشکده محیط زیست با توجه به کمیت و کیفیت این گونه فاضلاب ها و ارائه طرح ها و نقشه های ساخت و امکان برطرف نمودن این معضل را فراهم می نماید. از روش های تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی به صورت توأم برای تصفیه واحد کشتارگاه طیور پرندک خزر استفاده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):